پروفایل سید امین جزایری

درباره من بیشتر بدانید


کوچکترین عضو خانواده 3 تا برادریم و خواهر ندارم پدرم فرهنگیه بازنشته شده مادرم خانه داره بردار بزرگم شهاب فوق لیسانس ریاضی محض داره و وهاب دیپلم الکترونیک پیمانکار در عسلویه و مدیر عامل شرکت چرخ گستر سالداران